Φύση Υπόθεσης:                       Εργατική Διαφορά

Δικαστήριο/                               Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας

Απόφαση:                                     60/2016

 

Αντικείμενο:                              Απαγόρευση εφαρμογής διατάξεων μισθολογικού χαρακτήρα ν.4354/2015

                                                         σε εργαζόμενους ΔΕΥΑ Σοφάδων

 

Δικηγόρος:                                  Σπύρος Μπαλατσούκας

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: