Αρχική · 2016 · Μάρτιος

1) Μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που υποβλήθηκε για λογαριασμό των εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας με προσωρινή διαταγή του, η οποία εκδόθηκε την 09.02.2016, απαγόρευσε την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015 επί του μισθολογίου του εργαζομένων. 2) Μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που υποβλήθηκε για λογαριασμό των εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α….

Με τις υπ’ αριθμ. 31/2016 και 32/2016 οριστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, οι οποίες κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές και εκδόθηκαν επί αγωγών, που χειρίστηκε το γραφείο μας, απαγορεύθηκε η εφαρμογή επί του μισθολογίου των εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών των διατάξεων του ν. 4093/2012 και η υπαγωγή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και στο Μητρώο Μισθοδοτουμένων…

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: