Αρχική · 2017 · Ιούνιος

Απόφαση αντίθετη από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τους  συμβασιούχους των ΟΤΑ εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Κατερίνης για συμβασιούχους του δήμου Δίου- Ολύμπου. Δικαιώθηκαν 25  εργαζόμενοι συμβασιούχοι στην καθαριότητα του Δήμου Δίου-Ολύμπου λίγες μέρες   μετά από τη δημοσίευση της πράξης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προκάλεσε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων. Ειδικότερα, με την υπ΄αριθμ….

Οι συμβάσεις παραχώρησης είναι οι συμβάσεις κατά τις οποίες το κράτος ή άλλος δημόσιος φορέας αναθέτει σε ιδιώτη ανάδοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (παραχωρησιούχο ή ανάδοχο δημόσιας υπηρεσίας), τη διαχείριση και εκμετάλλευση με δική του ευθύνη, δημόσιας οικονομικής υπόθεσης και ιδίως την άσκηση μιας δημόσιας υπηρεσίας υπό την λειτουργική έννοια του όρου, ή την κατασκευή…

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: