Αρχική · Blog · Εργατικό Δίκαιο : Απαγόρευση εφαρμογής ν.4093/2012

Απαγόρευση εφαρμογής ν.4093/2012

Με τις υπ’ αριθμ. 31/2016 και 32/2016 οριστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, οι οποίες κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές και εκδόθηκαν επί αγωγών, που χειρίστηκε το γραφείο μας, απαγορεύθηκε η εφαρμογή επί του μισθολογίου των εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών των διατάξεων του ν. 4093/2012 και η υπαγωγή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και στο Μητρώο Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, με τις παραπάνω αποφάσεις ανάμεσα σε άλλα έγινε δεκτό, ότι δεν είναι συνταγματικά ανεκτή η κατάργηση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων απασχόλησης, εφόσον η επιχείρηση, στην οποία απασχολείται το προσωπικό λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και δίχως να εξυπηρετείται δημόσιο συμφέρον από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων. Υπενθυμίζουμε, ότι ήδη με τον ίδιο σκεπτικό έγιναν δεκτές αντίστοιχες αγωγές εργαζομένων με την υπ’ αριθμ. 19/2015 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών και με την υπ’ αριθμ. 347/2015 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, οι οποίες εκδόθηκαν επί αγωγών εργαζομένων, που εκπροσωπήθηκαν από το γραφείο μας.

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: