Αρχική · 2016 · Μάιος

Με την υπ’ αριθμ. 97/2016 οριστική και κηρυχθείσα προσωρινά εκτελεστή απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή εντολέων μας και κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλερέρ, υποχρεώθηκε η προαναφερόμενη επιχείρηση να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους καταβάλλοντας τις αποδοχές τους, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την 31.10.2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή των ν.4093/2012 και 4024/2011…

  «Τί προβλέπει το νέο Ασφαλιστικό»   Ψηφίστηκε κι αποτελεί πλέον νόμο του κράτους το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας, παρά τις έντονες αντιδράσεις όλων των κλάδων των εργαζομένων που προκάλεσε από την στιγμή της δημοσιοποίησης του. Αν και το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε την αντισυνταγματικότητα πολλών διατάξεων του νόμου αλλά…

Στα πλαίσια της συνέλευσης των υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης  με θέμα τις διατάξεις για το Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο την Πέμπτη 5 Μαϊου 2016, η οποία έλαβε χώρα στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, μίλησαν και οι Δικηγόροι Κοζάνης Σπυρίδων Μπαλατσούκας  και Γεωργία Κιουλτζή. Της ομιλίας αυτής ακολούθησαν κινητοποιήσεις των υπαλλήλων του Δήμου, καθώς και κατάληψη του…

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: