Η δικηγορική εταιρεία «Σπύρος Δ. Μπαλατσούκας – Γεώργιος Θ. Φίσκας και Συνεργάτες» με διακριτικό τίτλο «ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ιδρύθηκε το έτος 2010.

Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στον πρώτο όροφο ενός πρόσφατα ανακαινισμένου νεοκλασσικού κτιρίου έναντι των Δικαστηρίων της πόλης της Κοζάνης.

Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται απόλυτα στην λογική συνένωσης δυνάμεων ώστε στα πλαίσια των νέων κοινωνικών και επιχειρηματικών συνθηκών να επιτευχθεί η παροχή σύγχρονων νομικών υπηρεσιών.

Ο κοινός γνώμονας των μελών και συνεργατών της δικηγορικής εταιρείας είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον εντολέα.

Για τον σκοπό αυτόν η εταιρεία συνεργάζεται με δικηγορικά γραφεία τόσο στην Κοζάνη όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος καθώς και με ένα ευρύ φάσμα άλλων επαγγελματιών, όπως οικονομολόγους, φοροτέχνες, ειδικούς πραγματογνώμονες και συμβούλους.

Τα μέλη και οι συνεργάτες της εταιρείας κατέχουν εμπειρία και γνώσεις σε ένα ευρύ νομικών θεμάτων και ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του εργατικού, ποινικού, διοικητικού και αστικού δικαίου.

nomikoslogosLogoBig