Αρχική · Blog · Δημόσιο : Αναγνώριση πλασματικών χρόνων έως 31.12.2016 με καταβολή χαμηλότερης ασφαλιστικής εισφοράς

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων έως 31.12.2016 με καταβολή χαμηλότερης ασφαλιστικής εισφοράς

  Έως 31.12.2016 μπορούν να εξαγοράσουν φθηνότερα τα πλασματικά χρόνια ασφάλισης που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι κι  αυτό γιατί από 1.1.2017 θα αυξηθεί ο συντελεστής υπολογισμού της εισφοράς εξαγοράς σύμφωνα με το νέο ν. 4387/2016. Συγκεκριμένα, έως 31.12.2016 οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια καταβάλλοντας εισφορά που υπολογίζετε σε ποσοστό 6,67 % (ποσοστό εργαζόμενου) + 140,80 ευρώ επί των αποδοχών του Οκτωβρίου του 2011 (για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο) για κάθε μήνα εξαγοράς (πλην του στρατιωτικής θητεάις). Από 1.1.2017, όμως, αυξάνεται το ποσοστό 6,67 %  στο ισχύον για την εισφορά εργοδότη και εργαζόμενου ποσοστό κατά χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς, και μάλιστα επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

  Δεδομένου ότι από 1.1.2017 το Δημόσιο (ως ΕΦΚΑ) θα καταβάλλει ασφαλιστική εισφορά εργοδότη, η οποία, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών ανέρχεται σε ποσοστό 3,33% για το 2017, 6,67% για το 2017, 10% για το 2019 και 13,33 % για το 2020 κι εξής, ενδέχεται η εισφορά εξαγοράς να αυξηθεί προοδευτικά από το 2017 έως το 2010, σύμφωνα με την αύξηση της εργοδοτικής εισφοράς του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό της εισφοράς εξαγοράς θα ανέρχεται σε 10% για το 2017 και θα αυξηθεί προοδευτικά σε 20% έως το 2020. Τα ανωτέρω, όμως, αναμένεται να διευκρινισθούν με σχετική εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργείου, ώστε οι ασφαλισμένοι να ενεργήσουν προς το συμφέρον τους χωρίς βεβιασμένες κινήσεις.

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: