Αρχική · Blog · Αρθρογραφία : Ανακοίνωση ΠΟΕ – ΔΕΥΑ για την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ενιαίο μισθολόγιο

Ανακοίνωση ΠΟΕ – ΔΕΥΑ για την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ενιαίο μισθολόγιο

Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (17η Γενική Συνεδρίαση / 24.09.2014) είναι βέβαιο, ότι αποτελεί μία σημαντική νίκη για τον αγώνα των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. όλης της Χώρας αναφορικά με την επιβολή σε βάρος τους των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.

Όπως είναι γνωστό σε όλους με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των νόμων 3833/2010, 3845/2010 και 4024/2011 (άρθρο 31) επιβλήθηκαν περιορισμοί στους καταβαλλόμενους στους εργαζομένους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του λεγόμενου «ευρύτερου δημοσίου τομέα», ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονταν κατ’ αρχάς και οι εργαζόμενοι στις Δ.Ε.Υ.Α.. Αν και οι συγκεκριμένες μειώσεις ήδη έχει κριθεί, ότι δεν ήταν νόμιμες, στην ουσία τους δεν καταργούσαν το δικαίωμα στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες έως τότε αποτελούσαν το μέσο προσδιορισμού των μισθών των εργαζομένων, εν προκειμένω, στις Δ.Ε.Υ.Α.. Με την υποπαράγραφο Γ2 του ν. 4093/2012 επιβλήθηκε η ένταξη των εργαζομένων σε τέτοια νομικά πρόσωπα στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου. Μάλιστα με την με αριθμό 2/85127/002/22.11.2012 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προβλεπόταν, ότι οι μειώσεις των εργαζομένων, που για πρώτη φορά θα αμειβόντουσαν με τα προβλεπόμενα στο ενιαίο μισθολόγιο, ακόμη και αν είχαν υποστεί μειώσεις οι μισθοί τους έως 25%, θα ήταν δυνατή η περαιτέρω μείωση των αποδοχών τους (υπερβάλλουσα μείωση).

Ήδη, όπως είναι γνωστό σε όλα τα μέλη της ΠΟΕ – ΔΕΥΑ, αρκετές αποφάσεις Πρωτοδικείων της Χώρας έχουν κρίνει είτε ότι είναι εντελώς παράνομη η ένταξη των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. στο ενιαίο μισθολόγιο, καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι αυτοχρηματοδοτούμενες και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε ότι είναι εντελώς παράνομη η γνωστή ως υπερβάλλουσα μείωση, καθώς αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Η πλειοψηφία Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σαφήνεια δέχεται, ότι α) η υπερβάλλουσα μείωση είναι παράνομη, β) η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους εργαζομένους στις Δ.Ε.Υ.Α. έχει χρονικό περιορισμό επιβεβαιώνοντας έμμεσα και τον ισχυρισμό μας, ότι παράνομη η καθολική κατάργηση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης και γ) ότι οι αποδοχές των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α., από 01.01.2013, δεν επιτρέπεται να μειωθούν περαιτέρω.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός, ότι στη συγκεκριμένη Ολομέλεια υπήρξε και μεγάλη μειοψηφία (περίπου το 1/3 αυτής), η οποία έκρινε, ότι το ενιαίο μισθολόγιο δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί στο προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. και ότι είναι παράνομη η κατάργηση του δικαιώματος σύναψης συλλογικών συμβάσεων.

Μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία κρίνεται σκόπιμο να γίνεται επίκληση της συγκεκριμένης απόφασης σε όλα τα εκκρεμή δικαστήρια, που αφορούν τη μη υπαγωγή των εργαζομένων των Δ.Ε.Υ.Α. στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου και να υπάρξει συντονισμένη διαχείριση για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Είναι βέβαιο, ότι η συντονισμένη διαχείριση των υποθέσεων τόσο σε συνδικαλιστικά εκ μέρους του Προεδρείου της Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. όσο και σε επίπεδο νομικής διαχείρισης εκ μέρους του νομικού μας συμβούλου, Μπαλατσούκα Σπύρου, έφεραν ευνοϊκά αποτελέσματα στον διαρκή αγώνα των εργαζομένων των Δ.Ε.Υ.Α. να υπερασπιστούν αφενός το δικαίωμά τους σε δίκαιη αμοιβή και αφετέρου την ίδια τη λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α..

Χαμένος αγώνας είναι αυτός, που δεν δίνεται.

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: