Αρχική · Blog · Αρθρογραφία : Αντισυνταγματικότητα της διάταξης, με την οποία απαιτείται απόφαση κατανομής ακόμη και μετά από δικαστική απόφαση

Αντισυνταγματικότητα της διάταξης, με την οποία απαιτείται απόφαση κατανομής ακόμη και μετά από δικαστική απόφαση

Ανίσχυρη η διάταξη του ν. 4057/2012, με την οποία απαιτείται απόφαση κατανομής για την απασχόληση εργαζομένου, που έχει δικαιωθεί με δικαστική απόφαση.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης στην εποχή της διαθεσιμότητας και της βίαιης ανατροπής των εργασιακών δικαιωμάτων, έκρινε με την υπ’ αριθμ. 439/2013 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, ότι η επίκληση εκ μέρους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 9 παρ. 21 του ν. 4057/2012 προκειμένου να μην απασχολούν εργαζόμενους, που δικαιώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις. Ειδικότερα με το παραπάνω άρθρο για πρώτη φορά τέθηκε ως προυπόθεση για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, που υποχρεώνουν το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. να απασχολούν εργαζομένους, ότι απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφαση κατανομής από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Με τη συγκεκριμένη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αναδεικνύεται η υποχρέωση της διοίκησης να εφαρμόζει άμεσα τις δικαστικές αποφάσεις, ανάμεσα στις οποίες και αυτές, που υποχρεώνουν σε πραγματική απασχόληση εργαζομένου.
Η εργαζόμενη απασχολήθηκε με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και με δικαστική απόφαση, η οποία μάλιστα είχε καταστεί αμετάκλητη, αναγνωρίστηκε, ότι συνδέεται με το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Με την υπ’ αριθμ. 439/2013 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων διατάχθηκε η απασχόληση της εργαζόμενης με την καταβολή των νομίμων αποδοχών της έως την έκδοση απόφασης επί τις οριστικής αγωγής της.
(πληρεξούσιος δικηγόρος Σπύρος Μπαλατσούκας)

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: