Αρχική · Blog · Εργατικό Δίκαιο : Απαγόρευση εφαρμογής ν.4354/2015

Απαγόρευση εφαρμογής ν.4354/2015

1) Μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που υποβλήθηκε για λογαριασμό των εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας με προσωρινή διαταγή του, η οποία εκδόθηκε την 09.02.2016, απαγόρευσε την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015 επί του μισθολογίου του εργαζομένων.

2) Μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που υποβλήθηκε για λογαριασμό των εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θήβας με προσωρινή διαταγή του, η οποία εκδόθηκε την 04.03.2016, απαγόρευσε την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015 επί του μισθολογίου του εργαζομένων.

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: