ΟΧρήστος Χασάπης γεννήθηκε στην Κοζάνη την 25.02.1995. Το 2013 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησε το έτος 2017 με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» (7.54). Το 2018, παράλληλα με την άσκησή του, εισήχθη στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομικά» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.) με κατεύθυνση εκείνη των Επιχειρήσεων. Από τον Ιανουάριο του 2019 επέστρεψε στην Κοζάνη και στη Δικηγορική Εταιρεία «Σ. Μπαλατσούκας- Γ.Φίσκας», όπου και ολοκλήρωσε την άσκησή του.

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών εκπόνησε διάφορες εργασίες όπως «Η πώληση ελαττωματικών προϊόντων και η εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων στο ελληνικό ενοχικό δίκαιο», «Η σύμβαση κοινού λογαριασμού και η θεμελίωση υπεξαίρεσης ποσού από συνδικαιούχο» κ.α. Η διπλωματική του εργασία έχει τίτλο «Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων».

Είναι ενεργό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης από τον Αύγουστο του 2020 και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις Αστικού και Διοικητικού Δικαίου και ειδικότερα Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εκπαίδευση

Απόφοιτος Νομικής Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης