ΗΓεωργία Κιουλτζή αποφοίτησε το 2010 από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ το 2013 της απονεμήθηκε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα του Δημοσίου Δικαίου και των Πολιτικών Επιστημών του ιδίου Πανεπιστημίου με βαθμό ‘’Άριστα’’.

Κατά την διάρκεια των Μεταπτυχιακών της Σπουδών εκπόνησε διάφορες μελέτες Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου, μεταξύ των οποίων και αυτή με τίτλο ‘’Η εξίσωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού στο Δημόσιο Δίκαιο’’( ιδωμένη τόσο από την πλευρά του διοικουμένου, όσο και από την πλευρά του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., αναφορικά με τη νομοθετική της κατοχύρωση, την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών, συντάξεων, παροχών, φόρων κ.α., τις προϋποθέσεις επιστροφής, παραγραφής της σχετικής αξίωσης, τα ένδικα μέσα για την αναζήτηση αχρεωστήτως  καταβληθέντων ποσών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων  κ.ά.).

Η Διπλωματική της εργασία είχε τίτλο «Η ανακοπή ως μέσο άμυνας κατά της διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη απαιτήσεων δημοσίου δικαίου» (νομοθετικό πλαίσιο και κρατούσα νομολογία για την ανακοπή του ΚΕΔΕ αλλά και του ΚΔΔ) και βαθμολογήθηκε με ‘’Άριστα’’.

Από της αρχές του 2012 είναι μέλος του Δ.Σ Κοζάνης και ασχολείται κυρίως με θέματα Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Συνταξιοδοτικά ζητήματα , διαφορές με Ασφαλιστικούς Φορείς κ.ά.), Εργατικού Δικαίου (και Αστικού Δικαίου εν γένει)  Διοικητικού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου κ.ά..

Επικοινωνία

Tel: 6973034664
[email protected]

Τομείς δραστηριότητας

1
2
3

Εκπαίδευση

Απόφοιτος Νομικής Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος ΠΜΣ Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. με κατεύθυνση «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες’