Αρχική · Archive by category "Αρθρογραφία"

Με εγκύκλιο του το Υπουργείου Εργασίας παρείχε στις 14.2.2018 διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, όπως προβλέπεται από το άρθρο 58 παρ. 1 του ν.4472/2017, υπολογίζονται επί του 85% του αθροίσματος του εισοδήματος από την άσκηση επαγγελματικής…

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίστηκε η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα.  Μεταξύ άλλων η συγκεκριμένη εγκύκλιος προβλέπει ότι: Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε τόσες…

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιανουαρίου 2018, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., δηλαδή υπέρ επικουρικής ασφάλισης (7%) και υπέρ εφάπαξ (4%). Δεδομένου ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ο ΕΦΚΑ θα συνεισπράττει…

Την 02.02.2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 3κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ  για την κάλυψη 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογική, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών). Η  συμπλήρωση των…

  «Τί προβλέπει το νέο Ασφαλιστικό»   Ψηφίστηκε κι αποτελεί πλέον νόμο του κράτους το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας, παρά τις έντονες αντιδράσεις όλων των κλάδων των εργαζομένων που προκάλεσε από την στιγμή της δημοσιοποίησης του. Αν και το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε την αντισυνταγματικότητα πολλών διατάξεων του νόμου αλλά…

Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (17η Γενική Συνεδρίαση / 24.09.2014) είναι βέβαιο, ότι αποτελεί μία σημαντική νίκη για τον αγώνα των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. όλης της Χώρας αναφορικά με την επιβολή σε βάρος τους των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου. Όπως είναι γνωστό σε όλους με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των νόμων 3833/2010, 3845/2010 και…

Εκδόθηκαν δύο οριστικές δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι πολύ θετικές και δικαιώνουν τη θέση της ομοσπονδίας. Η πρώτη για τη μη εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου ενώ η δεύτερη υπολογίζει την μείωση 25% από το έτος 2010. Με την υπ’ αριθμ. 19/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών, έγινε δεκτό, ότι είναι ανεφάρμοστες οι διατάξεις του ν….

από site «www.aftodioikisi.gr 24.01.2014 Με την υπ’ αριθμ. 13/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς έγινε δεκτή αγωγή δεκαπέντε σχολικών φυλάκων, οι οποίοι απασχολούνταν στον Δήμο Καστοριάς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Με την συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, η οποία είναι η πρώτη πανελλαδικά σε επίπεδο οριστικής δικαστικής προστασίας…

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: