Αρχική · Archive by category "Αστικό Δίκαιο"

από site «prlogos.gr» 25.05.2015 Με την υπ’ αριθμόν 225/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας υποχρεούται να δεσμεύσει το απαιτητό ποσό του 1.850.000 ευρώ μετά την προσφυγή 180 καταθετών. Η οριστική δικαίωση μετά την κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων των καταθετών, τα οποία έγιναν δεκτά, αναγνωρίζει το τραπεζικό προϊόν των 180 κατόχων…

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (αποφυγή φορολόγησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων) Από τον Γιώργο Φίσκα, δικηγόρο – εταίρο Στις δύσκολες σημερινές συγκυρίες, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κύριοι μισθωμένων ακινήτων, είναι αδύνατο να εισπράξουν τα οφειλόμενα σε αυτούς μισθώματα από τους ενοικιαστές τους, λόγω της ανυπαρξίας αντικειμένου εκτέλεσης κατ’ αυτών ακόμη και στις περιπτώσεις, που υπάρχει…

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: