Αρχική · Archive by category "Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης"

Με εγκύκλιο του το Υπουργείου Εργασίας παρείχε στις 14.2.2018 διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, όπως προβλέπεται από το άρθρο 58 παρ. 1 του ν.4472/2017, υπολογίζονται επί του 85% του αθροίσματος του εισοδήματος από την άσκηση επαγγελματικής…

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίστηκε η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα.  Μεταξύ άλλων η συγκεκριμένη εγκύκλιος προβλέπει ότι: Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε τόσες…

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιανουαρίου 2018, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., δηλαδή υπέρ επικουρικής ασφάλισης (7%) και υπέρ εφάπαξ (4%). Δεδομένου ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ο ΕΦΚΑ θα συνεισπράττει…

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  η ερμηνευτική εγκύκλιος για τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 (Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ. 61327 / 1484/ 30. 12. 2016). Αναλυτικά, η εγκύκλιος προβλέπει: «Με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2017 επέρχονται μεταβολές…

  Έως 31.12.2016 μπορούν να εξαγοράσουν φθηνότερα τα πλασματικά χρόνια ασφάλισης που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι κι  αυτό γιατί από 1.1.2017 θα αυξηθεί ο συντελεστής υπολογισμού της εισφοράς εξαγοράς σύμφωνα με το νέο ν. 4387/2016. Συγκεκριμένα, έως 31.12.2016 οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια καταβάλλοντας εισφορά που υπολογίζετε σε ποσοστό 6,67 % (ποσοστό…

Μετά από 2 χρόνια καθυστέρησης και έντονων πιέσεων τόσο από το νομικό κόσμο όσο και από τον ΟΓΑ ψηφίστηκε πρόσφατα η συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών με 40 χρόνια ασφάλισης. Σύμφωνα με το νόμο, οι ασφαλισμένοι μπορούν να συμπληρώσουν τα 40 χρόνια ασφάλισης τόσο με τις διατάξεις της…

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: