Αρχική · Εμπορικό Δίκαιο · Archive by category "Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία"

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ [ΙΚΕ] ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μεσούσης της άτακτης περιδίνησης οποιουδήποτε, έστω και του πιο μι-κρού, επιχειρηματικού πλάνου, στα πλαίσια των ονομαζόμενων διαρθωτικών αλλαγών, η πολιτεία με το νέο νόμο 4072/2012 (άρθρ. 43 -120) εισάγει ένα και-νούργιο «εργαλείο» για τη παρακολούθηση των σύγχρονων συναλλακτικών εξε-λίξεων, την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΜΕ), μια νέα εταιρία που…

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: