Αρχική · Blog · Αρθρογραφία : Δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα των 180 καταθέτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας

Δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα των 180 καταθέτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας

από site “prlogos.gr”

25.05.2015

Με την υπ’ αριθμόν 225/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας υποχρεούται να δεσμεύσει το απαιτητό ποσό του 1.850.000 ευρώ μετά την προσφυγή 180 καταθετών.

Η οριστική δικαίωση μετά την κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων των καταθετών, τα οποία έγιναν δεκτά, αναγνωρίζει το τραπεζικό προϊόν των 180 κατόχων προθεσμιακών καταθέσεων ως καταθετικό κι όχι ως επενδυτικό. Να θυμίσουμε ότι στα πλαίσια της εκκαθάρισης του Οκτωβρίου η Συνεταιριστική Τράπεζα δεν αποζημίωνε τους καταθέτες χαρακτηρίζοντας το τραπεζικό προϊόν που κατείχαν ως συνεταιριστικά μερίδια. Αυτό που τώρα με δικαστική απόφαση λογίζεται ως επενδυτικό με σαφείς επεξηγήσεις μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης την 4 Φεβρουαρίου 2015 και εκδόθηκε η με αριθμό 225/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία διατάχθηκε η δέσμευση των απαιτήσεων των συγκεκριμένων πελατών της τράπεζας ύψους 1.850.606,04 ευρώ.
Μένει τώρα να αποζημιωθούν οι καταθέτες αναμένοντας με αγωνία την εκδίκαση της ανακοπής για να καταταγούν στους πιστωτές σε σύντομο διάστημα.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παραπάνω καταθετών, Σπύρος Μπαλατσούκας και Ζήσης Βρίκος δήλωσαν «Με τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αποκαλύπτεται, ότι οι Τράπεζες υπόκεινται σε κανόνες και ότι η δικαιοσύνη έχει τα εχέγγυα για να διαπιστώσει τις παράνομες συμπεριφορές, οι οποίες προκαλούν βλάβη σε ανθρώπους, που στερούνται ειδικών γνώσεων και εναποθέτουν τις ελπίδες και τις οικονομίες τους σε αυτές. Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση επικυρώνει την εξ αρχής άποψή μας, ότι τα συγκεκριμένα τραπεζικά προϊόντα αποτελούσαν καταθέσεις και όχι επενδυτικά προϊόντα και ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στερούμενοι ειδικών γνώσεων και τραπεζικής εμπειρίας προέβησαν στην αποδοχή αυτού του προϊόντος ως καταθετικού προϊόντος και όχι ως επενδυτικού προγράμματος ή πολύ περισσότερο ως μέσου απόκτησης μετοχών.»

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: