Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαχείριση υποθέσεων κληρονομικού, ενοχικού, οικογενειακού και εμπράγματου δικαίου, αλλά και διαφορών που αναφύονται από συμβάσεις μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών μισθώσεων). Στόχος μας είναι η επίλυση των παραπάνω διαφορών με τον πιο συμφέροντα και συντομότερο για τον εντολέα μας τρόπο είτε με επίτευξη εξωδικαστικής συμφωνίας είτε διαμέσου της δικαστικής οδού.

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.