Η Εταιρείας μας ασχολείται ενεργά από την ίδρυση της με ζητήματα Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι παρέχεται η δυνατότητα νομικής συμβουλής για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και διεκπεραίωση της υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην επίλυση διαφορών με ασφαλιστικούς φορείς (όπως η μη χορήγηση σύνταξης, η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων, η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση, που έχει ως αποτέλεσμα την οφειλή ασφαλιστικών εισφορών, η μη χορήγηση συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας, η κατάθεση ενστάσεων ενώπιον ΤΔΕ και ΚΕΠΑ) είτε με την κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων είτε με την υποβολή ενστάσεων και διοικητικών προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών. Παραμένουμε ενημερωμένοι με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης για την πληρέστερη ενημέρωση των εντολέων μας.

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.