Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και αποτελεσματικά τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας, τη σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για την καταχώρηση της ακίνητης περιουσίας στο κτηματολόγιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης αλλά και μετά το πέρας αυτής. Επιπλέον μπορείτε να μας συμβουλευτείτε για την υποβολή ενστάσεων και την εκπροσώπηση σας ενώπιον των κτηματολογικών επιτροπών μετά την ανάρτηση των αρχικών εγγραφών, καθώς και για την κατάθεση αιτήσεων προδήλου σφάλματος ενώπιον του αρμοδίου κτηματολογικού γραφείου για την διόρθωση σφαλμάτων που εμφιλοχώρησαν κατά την καταχώρηση των δικαιωμάτων σας στο κτηματολόγιο. Επίσης αναλαμβάνουμε την κατάθεση αιτήσεων και αγωγών ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή για την διόρθωση σφαλμάτων μετά την ανάρτηση των πρώτων εγγραφών του κτηματολογίου.

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.