Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή νομικής συμβουλής σε πάσης φύσεως εταιρείες και επιχειρήσεις αναφορικά με ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας τους, εταιρικών συναλλαγών, μετατροπής, συγχώνευσης, επενδύσεων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας (όπως ενδεικτικά κατοχύρωση σημάτων), καθώς και συμβάσεων που συνάπτουν στα πλαίσια άσκησης των δραστηριοτήτων τους.

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.