Η Εταιρεία μας από την ίδρυση της έως σήμερα έχει αναλάβει με επιτυχία πληθώρα εργατικών διαφορών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τα εργατικά ατυχήματα, τη διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημιώσεων απόλυσης, αποζημιώσεων αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, πάσης φύσεως επιδομάτων που πηγάζουν από την εργασιακή σχέση, την ακυρότητα ομαδικών ή ατομικών απολύσεων, τη μείωση αποδοχών και κάθε άλλου ζητήματος που αναφύεται επ’ αφορμής της σχέσης εργασίας.  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαχείριση από την  Εταιρεία μας υποθέσεων, που ανέκυψαν στις εργασιακές σχέσεις μετά την εφαρμογή των Μνημονίων, όπως η θέση εργαζομένων σε καθεστώς διαθεσιμότητα, την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου κ.ά. .

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.