Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ποινικών υποθέσεων και πληθώρα παραστάσεων ενώπιον όλων των ποινικών δικαστηρίων, με ιδιαίτερα σημαντικές επιτυχίες στην εκπροσώπηση εντολέων μας ενώπιον των τριμελών και πενταμελών εφετείων, του ΜΟΔ και ΜΟΕ.

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.