Αρχική · Blog · Αρθρογραφία : Το δικαίωμα αναφοράς του πολίτη ως ατομικό συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό (με αφορμή την υπ’ αριθμ. 13/2006 απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.) Άρθρο δημοσιευμένο στο Περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

Το δικαίωμα αναφοράς του πολίτη ως ατομικό συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό (με αφορμή την υπ’ αριθμ. 13/2006 απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.) Άρθρο δημοσιευμένο στο Περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

Μπορείται να το κατεβάσετε εδώ Άρθρο για δικαίωμα αναφοράς

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: